Any: 1934
Inventor: Friedrich von Hefner-Alteneck
Fabricació: ALEMANYA

En lloc de fer servir les palanques amb els tipus a la punta per imprimir les lletres, ho feia amb un cilindre amb lletres, girava sobre el seu eix i seleccionava dotze columnes de caràcters i un moviment de traaslació per seleccionar set files de caràcters.